KMO Portefeuille

Sinds eind vorig jaar zijn wij door de Vlaamse Overheid erkend als dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Klanten kunnen genieten van een subsidie tot 40% van de kostprijs van de opleidingen die wij bij hen verzorgen.

P.S. We zien dat klanten die wat meer investeren in opleiding beduidend meer nut halen uit hun investering die zij deden in software. Het is daarom geen slecht idee om op regelmatige basis een ‘heropfrissingstraject’ te organiseren. In de praktijk gaat dit meestal over een 2 à 3-tal opleidingssessies bij de klant ter plaatse waarbij alle medewerkers die Admin2win gebruiken betrokken worden. Dergelijk traject komt zeker ook in aanmerking voor de subsidie via KMO-portefeuille.