In een administratief systeem is het belangrijk om met goed gestructureerde basisbestanden te kunnen werken. ETS Informatics biedt gebruiksvriendelijke administratieve software aan met een uitgebreide bibliotheek voor klanten en relaties, leveranciers, artikels/grondstoffen, stuknummers, personeel en uurcodes.

Het inbrengen van deze gegevens is heel eenvoudig. De overzichtelijke sheets laten zich gemakkelijk invullen. Nadien kan u snel gegevens opzoeken om ze te consulteren of aan te passen. Met de Admin2Win Business software hebt u een efficiënte administratieve ERP software waardoor dubbele input van gegevens vermeden wordt.

Beheer van klanten en leveranciers

In de uitgebreide en uniforme klantenfiches en leveranciersfiches kunt u alle nuttige informatie over uw klanten en leveranciers inbrengen, bewaren, consulteren en aanpassen.

Per klant en per leverancier kunt u telkens een onbeperkt aantal contactpersonen toevoegen, met elk hun persoonlijk adres, telefoonnummer, faxnummer, gsm-nummer, e-mailadres …

Een uitgebreid memoveld per klant of per leverancier biedt de mogelijkheid om allerhande informatie te noteren, die achteraf in elk document oproepbaar is en geconsulteerd kan worden.

Het systeem beschikt over een trefwoordenzoeker voor klanten, leveranciers en projecten.

Beheer van artikelen (grondstoffen)

In Admin2Win kunt u op een efficiënte manier een bibliotheek van grondstoffen, ingrediënten en/of materialen opbouwen. Dit artikelbeheer is vanuit de verschillende administratieve modules oproepbaar. Het gebruik van een artikelbestand biedt zeer interessante voordelen op korte en op lange termijn. U hebt op elk moment een snel zicht op de aankoophistoriek van een bepaald product, nl. de verschillende leveranciers, de laatste prijzen, de aangekochte hoeveelheden, de prijsevolutie, … Ook indien u efficiënt voorraad- of stockbeheer wenst bij te houden is een goed opgebouwd artikelbeheer van groot belang.

Beheer van personeel en uurcodes

Ten behoeve van een correcte nacalculatie kan men in Admin2Win op een eenvoudige manier een job- of uurregistratie voeren. Deze ingave van prestaties per project of productieopdracht gebeurt altijd per persoon en per uurcode. Zowel aan de persoon of aan de uurcode kunnen parameters ten behoeve van de nacalculatie toegekend worden.

Beheer van stuknummers (afgewerkt product)

Voor bedrijven die regelmatig terugkerende producten, materialen of recepten produceren biedt het beheer van stuknummers een interessante oplossing. Elk product, stuk of recept dat u maakt of samenstelt, kan in het administratieve software systeem ingebracht worden. Aan elk stuk kan al dan een tekening of ander document gekoppeld worden. De materialen waaruit het product is samengesteld, het aantal uren per bewerking dat nodig is om het stuk te produceren leveren een automatische en nauwkeurige berekening van de kostprijs. De administratieve automatisering van uw werkvoorbereiding bespaart u een hoop werk en is steeds opnieuw bruikbaar.

Wanneer u de exacte prijs van de grondstoffen, het materiaal of de ingrediënten voor één stuk kent, berekent het systeem in een handomdraai de totaalprijs voor de volledige opdracht.

U vind snel terug in het systeem wanneer een stuk of serie voor het laatst geproduceerd is, wie er aan gewerkt heeft, de productietijden, de effectieve nacalculatie per stuk, de prijsevolutie (verkoop), …

GRAAG meer info? Neem vrijblijvend contact met ons via dit contactformulier!