Admin2Win van ETS Informatics bevat een uitstekend softwarepakket voor het beheer van uw Dienst na Verkoop. Het administratief proces op een dispatching voor Dienst na Verkoop gebeurt meestal in twee stappen : de aanvraag en de planning van een herstelling enerzijds en het opmaken van een interventiebon voor de technicus die de interventie gaat uitvoeren anderzijds.

Op basis van deze twee administratieve taken is de ETS software Dienst na Verkoop opgesplitst in twee modules: beheer herstellingen en interventiebon. De ETS software Dienst na Verkoop werkt bovendien in combinatie met de Agenda. Deze software tools helpen u om de aangevraagde herstellingen gemakkelijk te registreren en om elke interventie van een technicus efficiënt in te plannen.

Beheer van herstellingen / To Do Project

Op een dispatching Dienst na Verkoop is het beheer van elke aanvraag voor een herstelling een belangrijke opdracht. Registreer elke inkomende call in de module beheer herstelling en koppel deze aanvraag aan een klant of aan een installatie. De dispatcher of de technicus maakt vervolgens zijn planning voor de interventies. In deze module kunt u op elk ogenblik een overzicht van de nog openstaande of niet-geplande interventies oproepen. Deze lijst kan verder gesorteerd en gefilterd worden, bijvoorbeeld per regio of op dringendheid

Interventiebon

Met deze tweede handige software tool maakt u voor een oproep een interventiebon aan. Na de interventie kunnen diverse gegevens zoals het aantal gepresteerde uren van de technicus, het aantal kilometers verplaatsing en de verplaatsingstijd naar de klant en het verbruik van materialen op de interventiebon ingevuld worden. Uiteraard is het mogelijk om vanuit dit document automatisch een factuur te genereren.

Met een simpele muisklik zet u een oproep voor een depannage om naar een interventiebon. Elke interventie kan in de agenda van de technicus geplaatst worden.

Wenst u meer info?
Neem dan snel contact met ons op via
onderstaand invulformulier, alvast Bedankt!