In functie van een correcte nacalculatie is het belangrijk om ook gepresteerde uren en verbruikte materialen per job of opdracht correct te registreren. Het manueel ingeven van diverse werkkaarten of prestatiebladen is een hels werk. Admin2Win kan uitgebreid worden met een aantal praktische tools en toepassingen om de registratie van prestaties zowel in atelier als op de werf door de externe medewerker zelf te laten gebeuren.

Jobterminal met touchscreen en barcodelezer (atelier)

Via een jobterminal met touchscreen en barcodelezer kunnen operatoren op de werkvloer zelf hun gepresteerde uren en/of eventueel het verbruik van materiaal uit het magazijn per project of productieopdracht registreren.

De registratie van gepresteerde uren op een opdracht gebeurt door middel van één of meerdere jobterminals met touchscreen en barcodelezer op de werkvloer of via een persoonlijke barcodelezer voor elk van de operatoren. Ook het aan- of afmelden van een taak of deeltaak binnen een job kan via dit systeem gebeuren.

 

Opticon scannerIMG_1453

Het systeem beschikt over een centraal controlescherm voor de dagelijkse controle van de op de werkvloer geregistreerde gegevens. Indien nodig kunnen deze nog verbeterd worden vooraleer ze definitief toegewezen worden.

Mobiele barcodescanner (magazijn)

Van op de werkvloer of in het magazijn kunnen de werknemers in het atelier zelf ook op een eenvoudige manier ook het materiaalverbruik per verschillende opdracht of project registreren. Dit kan via de jobterminals met touchscreen (zie hierboven) of via een uiterst geschikte draagbare mobiele scanner, de Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer.

Naast de toepassing kan de Workabout Pro ook gebruikt worden voor het tellen van de voorraad of tussentijdse stockopname. De correcties worden real-time in het systeem aangepast.


Psion Workabout    

De Psion Workabout kan standaard ook gebruikt worden voor een tussentijdse stockopname of de stocktelling op het einde van het jaar. Hij kan ook nog gebruikt worden voor de voorbereiding van bestellingen voor het aanvullen van de voorraad.

Infokiosk (atelier / werf)

Een infokiosk in het atelier fungeert als communicatiemiddel bij uitstek tussen bureel en atelier of werf waarmee nodeloos over-en weer geloop wordt vermeden. Dit kan gaan van het eenvoudig displayen van een planning in het atelier over het klaar melden van een bepaalde opdracht tot en met het werkelijk uitwisselen van gegevens tussen atelier/werf en bureel.

Via dergelijk scherm kan reeds eerder geregistreerde informatie op een project getoond worden. Het is zeker ook mogelijk om de meestergast en/of andere operatoren bijkomende informatie betreffende een productieopdracht of project te laten opvragen. Dit gaat bijv. over meer gedetailleerde technische informatie of een beschikbaar plan of tekening.
De infokiosk kan daarnaast ook nog fungeren om vanuit het atelier of vanop de werf ook informatie aan het project toe te voegen. Dit gaat bijv. over meet- en kwaliteitsrapporten of genomen foto’s.

Een infokiosk in het atelier kan fungeren als communicatiemiddel bij uitstek tussen bureel en atelier. Via dergelijk scherm kunnen de operatoren enerzijds bijkomende informatie betreffende een productieopdracht of project opvragen.  Anderzijds kunnen zij zelf informatie ingeven. Meestal gaat dit over technische plannen, meetrapporten, klaarmelden, …  Ook reeds geregistreerde gegevens (gepresteerde uren / verbruikt materiaal) per project of productieopdracht kunnen op een infokiosk beschikbaar gemaakt worden. Dit bevordert de zelfcontrole.

Tijdsregistratie / Time2Win

Elke dag, 5 minuten per persoon, maal 200 werkdagen, … Time2Win is software voor tijdsregistratie die zowel afzonderlijk als geïntegreerd met Admin2Win Businesssoftware kan gebruikt worden.

Het systeem berekent de effectieve werktijd van uw werknemers. Overuren, verlofdagen, feestdagen, inhaalrust en ziekte kunnen perfect in het systeem voor tijdsregistratie bijgehouden worden.

Bij het begin en op het einde van een werkdag melden de personeelsleden zich aan bij een elektronische prikklok of tijdsregistratieklok. De registratie van aankomst en vertrek gebeurt door middel van een badge of key.

Vanuit deze eenvoudige registratie is het systeem in staat om de effectieve gewerkte tijd te berekenen. Aangevuld met een beheer voor verlofdagen, feestdagen, inhaalrust en ziekte vormt dit een eenvoudig maar compleet systeem voor tijdsregistratie. Per werknemer en per periode vraagt u een overzicht op.

 

Graag meer info? Neem Vrijblijvend contact met ons op via dit contactformulier!