De module datacaptatie in Admin2Win zorgt ervoor dat de operatoren op de werkvloer zelf hun gepresteerde uren en het verbruik van materiaal uit het magazijn per project of productieopdracht kunnen registreren.

Registratie van gepresteerde uren

De registratie van gepresteerde uren op een opdracht kan gebeuren door middel van één of meerdere jobterminals met touchscreen en barcodelezer op de werkvloer of via een persoonlijke barcodelezer voor elk van de operatoren.

 

Opticon scannerIMG_1453

Registratie van verbruikte materialen

Van op de werkvloer of in het magazijn kunnen de werknemers in het atelier zelf ook op een eenvoudige manier ook het materiaalverbruik per verschillende opdracht of project registreren. Dit kan via de jobterminals met touchscreen (zie hierboven) of via een uiterst geschikte draagbare mobiele scanner, de Psion Workabout.


Psion Workabout    

Het systeem beschikt over een centraal controlescherm voor de dagelijkse controle van de op de werkvloer geregistreerde gegevens. Indien nodig kunnen deze nog verbeterd worden vooraleer ze definitief toegewezen worden.

De Psion Workabout kan standaard ook gebruikt worden voor een tussentijdse stockopname of de stocktelling op het einde van het jaar. Hij kan ook nog gebruikt worden voor de voorbereiding van bestellingen voor het aanvullen van de voorraad.

Een infokiosk in het atelier kan fungeren als communicatiemiddel bij uitstek tussen bureel en atelier. Via dergelijk scherm kunnen de operatoren enerzijds bijkomende informatie betreffende een productieopdracht of project opvragen.  Anderzijds kunnen zij zelf informatie ingeven. Meestal gaat dit over technische plannen, meetrapporten, klaarmelden, …  Ook reeds geregistreerde gegevens (gepresteerde uren / verbruikt materiaal) per project of productieopdracht kunnen op een infokiosk beschikbaar gemaakt worden. Dit bevordert de zelfcontrole.

Tijdsregistratie

Elke dag, 5 minuten per persoon, maal 200 werkdagen, … Time2Win is software voor tijdsregistratie die zowel afzonderlijk als geïntegreerd met Admin2Win Businesssoftware kan gebruikt worden.

Het systeem berekent de effectieve werktijd van uw werknemers. Overuren, verlofdagen, feestdagen, inhaalrust en ziekte kunnen perfect in het systeem voor tijdsregistratie bijgehouden worden.

Bij het begin en op het einde van een werkdag melden de personeelsleden zich aan bij een elektronische prikklok of tijdsregistratieklok. De registratie van aankomst en vertrek gebeurt door middel van een badge of key.

Vanuit deze eenvoudige registratie is het systeem in staat om de effectieve gewerkte tijd te berekenen. Aangevuld met een beheer voor verlofdagen, feestdagen, inhaalrust en ziekte vormt dit een eenvoudig maar compleet systeem voor tijdsregistratie. Per werknemer en per periode vraagt u een overzicht op.

 

Graag meer info? Neem Vrijblijvend contact met ons op via dit contactformulier!