Admin2Win projectbeheer van ETS Informatics mag niet ontbreken in een onderneming die projecten realiseert of producerend is. Deze module laat u toe om diverse projecten of productieopdrachten in te brengen en te beheren. Een efficiënt projectbeheer levert een snel overzicht van aan het project gelinkte informatie

Deze module biedt het unieke voordeel dat alle informatie binnen het softwaresysteem, zijnde documenten, voorzien materiaal, voorcalculatie uren, prijscalculatie, offertes, werkvoorbereiding, bestellingen, to do’s, gepresteerde uren, verbruikt materiaal, geleverde goederen, facturatie, depannages,… en nog zoveel meer aan een project kan gelinkt worden. Al deze gekoppelde informatie vindt u per project In Admin2Win altijd in een oogwenk terug.

Projectbeheer en nacalculatie

De module projecten is er eveneens op gericht om een correcte nacalculatie per project of productieopdracht te berekenen zonder administratief meerwerk. Via de job- en uurregistratie en het aankoopbeheer kunnen een aantal kosten direct aan de verschillende projecten toegewezen worden. Op elk moment is er dus per project een overzicht van gepresteerde uren, verbruikt of aangekocht materiaal, eventuele bijkomende kosten en onderaanneming. Deze effectieve prestatie kan op elk moment vergeleken worden met de voorziene prestatie in het rapport vergelijking voorcalculatie t.o.v. nacalculatie.

Extra mogelijkheden binnen de module projectbeheer en nacalculatie

Het systeem heeft de mogelijkheid om de jobregistratie of de registratie van uren/ materialen / derden vanuit het atelier via datacaptatie te doen. Via één of meerdere jobterminals met touchscreen of hun persoonlijke barcodescanner eventueel in combinatie met een draadloze materiaalscanner kunnen de operatoren in het atelier hun prestaties of verbruikt materiaal zelf registreren. Op die manier hoeft u de gepresteerde uren en het materiaal niet meer manueel in het systeem in te brengen.

De voorcalculatie materiaal of BOM (materiaallijst) per project kan eventueel ingelezen worden vanuit een prijscalculatie opgemaakt in Admin2win zelf of uit externe pakketten zoals bijvoorbeeld ReynaProChacal, Sapalogic (raamberekening), Somacalc (calculatiepakket), Autocad of ander 3D-tekenpakket. Ook uit in Excel opgemaakte calculaties kunnen data in de voorcalculatie of werkvoorbereiding van het project ingelezen worden.

Indien er bestellingen lopen in functie van bepaalde projecten of productieopdrachten kan per project snel gekeken worden of de benodigde goederen of diensten reeds geleverd zijn of niet.

Via de uitgebreide functie ‘afrekening project’ kan elk project ‘in regie’ of ‘volgens afgesproken prijs’ via het systeem geautomatiseerd gefactureerd worden.

Graag meer info? Neem Vrijblijvend contact met ons op via dit contactformulier!