Een implementatie van een pakket als Admin2Win kan maar geslaagd genoemd worden als het systeem ook voorziet in  overzichtelijke rapportering ten behoeve van het management.

Rapportering en Dashboard

Standaard zitten in het systeem heel wat overzichten die ofwel op papier of naar Excel kunnen geëxporteerd worden. Zo kan men alle basisrapportering zoals bijvoorbeeld een voorraadlijst of stock op datum trekken, heeft men een mooi overzicht van de nacalculaties per project of kan men de WIP (work in Progress) eenvoudig exporteren naar Excel. Ook  periodische omzetcijfers per klant en productgroep, aankopen per leverancier en per productgroep vormen geen probleem. Meer algemene rapporten zoals overzicht uren per persoon toegewezen aan projecten of uren per bewerking behoren ook tot de standaard.

Of op maat?

In de praktijk  maken wij ook veel specifieke rapportering op maat voor onze klanten. Dit gaat dan van het eenvoudig programmeren van een bijkomende functie in het systeem die een export van bepaalde data naar Excel genereert of het voorbereiden van een query in Excel op de database van het systeem waar de klanten dan via draaitabellen verder op werken. Meer gesofistikeerde systemen zoals een overzichtelijk grafisch dashboard aangestuurd via webservices of eventueel via een export naar een BI (Business Intelligence) tool zoals Qlikview en andere.

Wenst u meer info?
Neem dan snel contact met ons op via
onderstaand invulformulier, alvast Bedankt!