Admin2Win feature in de kijker: Ophalen klant- en leveranciersgegevens via BTW-nummer

Op de klant- en leveranciersfiche is een functie toegevoegd die enerzijds controleert of een ingegeven BTW-nummer geldig is. Daarnaast worden klant- en leveranciersgegevens uit de Europese databank (VIES) opgehaald en automatisch in de klant-of leveranciersfiche ingevuld.