Admin2Win feature in de kijker: Koppeling artikels

Aan één artikel in het artikelbestand kunnen één of meerdere andere artikels gekoppeld worden. Bij het ophalen van het hoofdartikel naar een document worden de gekoppelde artikels mee opgehaald en mee op het document geplaatst.

Deze functie kan bijvb. gebruikt worden voor het aanrekenen van recupel of het telkens mee aanbieden van een toebehoren bij een bepaald artikel