GDPR: Kunnen wij u helpen?

Zoals iedereen ondertussen wel weet gaat op 25 mei 2018 de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Dit is de nieuwe privacywetgeving om persoonsgegevens beter te beschermen. Wij stellen momenteel alles in het werk om ons volledig in lijn te stellen met deze nieuwe wetgeving. Daarnaast zien we tegelijk ook voor ons als ICT-leverancier een belangrijke taak weggelegd om onze klanten in dit GDPR-verhaal waar nodig te ondersteunen.

Volgens onze interpretatie zijn er voor een KMO twee heel belangrijke aandachtspunten. Voor het op punt zetten van documenten (arbeidsreglement, privacyverklaring op website, verkoopvoorwaarden, overeenkomsten en contracten,…) kan u terecht bij uw juridische raadgevers. Voor het minstens even belangrijke IT-technische luik kan u vanzelfsprekend vertrouwen op ons.

Het IT-technische luik kan in twee belangrijke vragen samengevat worden. Wie heeft binnen een organisatie toegang tot welke data en is deze toegang voor deze persoon noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn job? Worden de gegevens die ik verzamel op de meest veilige manier opgeslagen en efficiënt afgeschermd voor de buitenwereld?

Wat Admin2Win betreft zijn er in het pakket reeds een aantal belangrijke tools beschikbaar. Standaard kan er per gebruiker bepaald worden tot welke modules hij toegang mag hebben. Via de module ‘rechtenbeheer’ kan er bovendien per gebruiker bepaald worden welke gegevens hij mag kunnen consulteren, wijzigen of schrappen. Daarnaast plannen wij in de komende versies van Admin2Win nog een aantal bijkomende functionele tools ter beschikking te stellen om GDPR binnen Admin2Win nog beter te faciliteren. Details hierover zullen bij release van deze tools bekend gemaakt worden.

Op gebied van infrastructuur (hardware / netwerk / server) doen wij op uw eenvoudige vraag graag een technische survey om u nadien een advies inzake GDPR uit te brengen. Dit gaat bijvoorbeeld over het up to date zijn van de firmware van de firewall, controle ontbrekende SP’s en updates van de server, beveiliging/afscherming mappen/files voor bepaalde gebruikers, geëncrypteerde backup, paswoord beleid, …