Admin2Win feature in de kijker: digitale documenten opslaan per project

In het documentbeheer in Admin2Win kunnen alle digitale documenten (foto, tekening, plan, werfverslag, … ) per project worden opgeslagen.

Sinds kort kan er voor geopteerd worden om het systeem een mappenstructuur per jaar te laten genereren. Zo blijft de mappenstructuur op de server of in de cloud beheersbaar en mooi overzichtelijk.

Er is ook de mogelijkheid om bij het afwerken van een project het bijhorende digitaal archief automatisch door het systeem naar een bepaald archiefmap te laten kopiëren.

Vanzelfsprekend blijft de digitale documentatie ongeacht de gekozen optie vanuit Admin2Win altijd direct toegankelijk.