Updateplanning 2019

Elk jaar in het eerste kwartaal vertrekt een schrijven naar alle klanten die op een versie van Admin2win in gebruik hebben die ouder is dan een jaar. In antwoord hierop kunnen klanten ons te kennen geven of ze in de komende periode een update wensen of niet.

Deze update kan zowel vanop afstand of bij de klant ter plaatse geïnstalleerd worden.

Bij update van Admin2Win bij de klant ter plaatse wordt in de praktijk niet enkel de update geïnstalleerd maar worden ook alle nieuwigheden in de software overlopen en indien gewenst direct ook geïmplementeerd.

Onze intentie is dit jaar te starten met de updates vanaf het tweede kwartaal. Klanten die echter vroeger de nieuwste versie van Admin2win wensen kunnen ons contacteren via sylvie@ets-informatics.be.

Laat ons via hetzelfde kanaal gerust ook weten of u op korte termijn een commerciële afspraak wenst in te plannen. We komen gerust langs om nieuwigheden of uitbreidingsmogelijkheden die we hebben aan u voor te stellen.