Admin2Win feature in de kijker: Laat het wijzigen van de status van een project aan het systeem over

De overzichtslijst projecten is bij vele klanten de ideale leidraad voor de project- of salesmeeting.
Tijdens deze meetings is er de mogelijkheid om de status van een project in het overzicht van de projecten zonder omweg snel te wijzigen.

Daarnaast kan in Admin2win ook ingesteld worden dat bepaalde administratieve handelingen zoals bijvoorbeeld het opmaken van een order of een factuur automatisch een wijziging van de projectstatus tot gevolg hebben. Zo blijft het overzicht projecten zonder bijkomende inspanning altijd up-to-date.

Wenst u meer info? Neem gerust contact via sylvie@ets-informatics.be