Hardware/netwerk: Einde ondersteuning Windows 7

Zoals u reeds weet loopt de ondersteuning voor Windows 7 af tegen 14 februari 2020. Dit betekent concreet dat er na die datum voor dit besturingssysteem geen vitale security-updates meer zullen verspreid worden. Het is om veiligheidsredenen dus belangrijk om zeker tegen het einde van het jaar de nog resterende Windows 7 PC’s over te schakelen naar Windows 10.

Hebt u niet direct een idee of er in uw bedrijf nog Windows 7 PC’s in gebruik zijn? Desgevallend komen wij gerust langs om een kleine survey te doen en u een passend voorstel te maken indien er updates nodig zijn. Doe gerust uw aanvraag via sylvie@ets-informatics.be.