Admin2Win Mobile (for tablet & Phone): in volle ontwikkeling

Admin2Win Mobile is ons platform voor de mobiele medewerker. Via dit platform krijgt de buitenmedewerker (verkoop, projectleiding, technieker, monteur,…) zowel op zijn tablet (windows10) als op zijn smartphone (Android en los) een aantal tools ter beschikking die hem enerzijds een digitale toegang verschaffen tot specifieke informatie betreffende klant of project. Anderzijds stellen deze tools de mobiele medewerker in staat om zelf bepaalde administratieve handelingen te stellen en digitale info door te sturen van werf naar backoffice.

In Admin2Win Mobile for phone (Android en Ios) leggen we momenteel de laatste hand aan onze nieuwe toepassing voor jobregistratie. We verwachten weldra te kunnen starten met docmaster (upload foto’s naar backoffice), crm en tijdsregistratie.

In Admin2Win Mobile for tablet (Windows 10) zijn er recent een aantal belangrijke nieuwe features toegevoegd. Zo kunnen vanuit de backoffice via de mappenstructuur per project nu ook documenten ter beschikking gesteld worden op de tablet van de buitenmedewerker. Daarnaast kan een technieker nu zelf in Admin2Win Mobile een interventiebon aanmaken. Deze hoeft niet (altijd) meer voorbereid te worden in de backoffice. Daarnaast is het nu ook mogelijk om via een ‘manuele lijn’ materiaal toe te voegen dat niet in de lijst artikels voorkomt. Last but not least kan de door de klant getekende en afgemelde interventiebon ook doorgemaild worden naar de klant.

We verwachten weldra te kunnen starten met de mogelijkheid om in de toepassing ook in Admin2Win voorbereide leverbons op te vragen met de bedoeling deze digitaal door de klant te laten ondertekenen. Op termijn zal het ook mogelijk zijn om op de tablet orderingave te doen.

Wenst u meer info? Neem gerust contact via sylvie@ets-informatics.be