Admin2Win feature in de kijker: Bestelbon aan derden

Voor projecten wordt er niet alleen materiaal besteld. Het gaat ook dikwijls over diverse goederen en diensten, veelal eenmalige zaken. Bij het aanmaken van een bestelbon in Admin2Win kan dergelijke bestelling aangeduid worden als een bestelling ‘derden‘.  Bij het doorboeken naar de nacalculatie worden deze diverse posten  effectief ook afzonderlijk op het project geboekt. Zo is elke nacalculatie per project netjes opgedeeld in prestaties (uren), materiaal en derden.