Het commercieel beheer van Admin2Win stroomlijnt het hele verkoopproces van uw bedrijf in zes ijzersterke modules. Elke module omvat een administratieve stap in het commerciële proces: prijscalculatie, offerte, order, leverbon, vorderingsstaat en factuur.

Met de handige overnamefunctie (opslaan als) hoeft u elk document niet telkens opnieuw aan te maken. De gegevens kunnen automatisch via een kopie van het ene document in het andere overgedragen worden.

Dankzij een intelligente koppeling met de module projectbeheer kunt u alle administratieve documenten (calculatie, offerte, orderbevestiging, leveringsbon, vorderingsstaat en facturen) op een eenvoudige manier aan de verschillende projecten linken. In het documentbeheer per project hebt u een duidelijk overzicht over de gekoppelde documenten. Met een directe link navigeert u snel naar het document dat u wenst in te kijken, aan te passen of door te sturen..

Prijscalculatie

De module prijscalculatie biedt de mogelijkheid om een project of product waarvoor een prijsberekening of prijscalculatie moet gebeuren in een onbeperkt aantal onderdelen uiteen te rafelen. Dit wordt gevisualiseerd in een duidelijke boomstructuur.

Voor elk onderdeel kunt u een gedetailleerde berekening maken: voorziene tijden of uren per verschillende bewerking, de benodigde materialen en derden (diverse kosten). Het systeem berekent per post op de offerte of per onderdeel telkens zowel de kostprijs en verkoopprijs en dit steeds per niveau van het project of product.

Een prijscalculatie kan overgezet worden naar een offertedocument voor de klant of dient als werkvoorbereiding of voorcalculatie van een project of productieopdracht.

Offerte / CRM

Met de module offertes kunt u een prijsopgave voor een klant maken op basis van vrije tekstlijnen en uitgebreide omschrijvingen. Bovendien is het mogelijk om de artikelen uit de artikelenlijst of stukken uit de stuknummerlijst op te halen en in de offerte op te nemen.

De offerte kan in een mooi en professioneel ogende layout afgedrukt worden. Via Outlook mailt u het document vlot naar uw klanten.

Wenst u echter een volledig beschrijvende offerte te maken? Ook dit behoort tot de mogelijkheden, een of meerdere offertes opgemaakt in Word of Excel kunnen immers aan een project gekoppeld worden.

Vorderingsstaat

Aan de hand van de details op één of meerdere aan een project gekoppelde offertes, is het mogelijk om een vorderingsstaat te genereren. De vorderingsstaat werkt volgens het klassieke systeem van huidige, vorige en totale vordering. Op elke lijn zie je ook het oorspronkelijke offertetotaal. Elke vorderingsvoorstel wordt in Pdf bewaard. De vorderingsstaat kan automatisch gefactureerd worden.

Order

De module orders heeft een centrale functie in Admin2Win. In dit orderbeheer worden de bestellingen van klanten ingegeven en worden de uitgevoerde leveringen aan klanten nauwgezet afgeboekt. Via de ordermodule hebt u op elk moment een correct zicht op de backorders klanten. Een order kan desgevallend direct omgezet worden naar een project of productieopdracht.

Leverbon

Het is mogelijk om een leverbon op te maken, gebruik makend van vrije tekstlijnen en uitgebreide omschrijvingen. Een leverbon kan op een eenvoudige manier gefactureerd worden. Het is echter ook mogelijk om een leverbon op te maken via het afpunten van de nog openstaande orderlijnen.

Factuur

De laatste stap in het proces van de verkoop is de facturatie. U kunt in deze module een factuur op verschillende manieren door het systeem laten genereren. Zo kunt u factureren vanuit een leverbon, een vorderingstaat, een interventiebon of de nacaluclatie van een project.
Daarnaast is het mogelijk om een manuele of eenvoudige factuur op te maken, gebruik makend van vrije tekstlijnen en meer uitgebreide omschrijvingen.

Admin2win is e-factuur ready. Dit betekent dat een digitale versie van het document zowel in leesbare Pdf als in xml (UBL) geautomatiseerd via mail naar klanten kunnen verstuurd worden. Daarnaast kan de elektronische versie van de factuur direct ook uitgewisseld worden met diverse boekhoudpakketten (Yuki, Octopus, Exact Online, Wings, ExpertM, Topaccount, Briljant, Sage Bob 50, Venice, Adsolut, Admisol, Winbooks, …) of zelfs verstuurd worden (bijvb. via Codabox naar Peppol)

Openstaande klanten / rappels

Voor klanten die eventueel niet zelf de ingave doen van hun boekhouding in een boekhoudpakket is het evenwel mogelijk om de opvolging van openstaande facturen in Admin2win zelf te doen. Bij een inkomende betaling van een klant kan deze in het debiteurenbeheer ingegeven worden. Voor de vervallen facturen kunnen rappelbrieven geautomatiseerd via mail uitgestuurd worden.

Met de functie overname (opslaan als) kunt u elk document naar een ander document kopiëren.

Wenst u meer info?
Neem dan snel contact met ons op via
onderstaand invulformulier, alvast Bedankt!