In functie van een correcte nacalculatie (projectresultaat) is het belangrijk om ook gepresteerde uren en verbruikte materialen per job of opdracht correct te registreren. Het manueel ingeven van diverse werkkaarten of prestatiebladen is een hels werk. Admin2Win kan uitgebreid worden met een aantal praktische tools en toepassingen om de registratie van prestaties zowel in atelier als op de werf door de externe medewerker zelf te laten gebeuren.

Jobterminal met touchscreen en barcodelezer (atelier)

Via  onze jobregistratie app op een jobterminal met touchscreen en barcodelezer kunnen operatoren op de werkvloer zelf hun gepresteerde uren en/of eventueel het verbruik van materiaal uit het magazijn per project of productieopdracht ingeven of scannen.

De registratie van door personeel gepresteerde uren op een opdracht gebeurt door middel van één of meerdere jobterminals met touchscreen en barcodelezer op de werkvloer of via een persoonlijke barcodelezer voor elk van de operatoren. Ook het aan- of afmelden van een taak of deeltaak binnen een job kan via dit systeem gebeuren.

 

IMG_1453

Het systeem beschikt over een centraal controlescherm voor de dagelijkse controle van de op de werkvloer geregistreerde gegevens. Indien nodig kunnen deze nog verbeterd worden vooraleer ze definitief toegewezen worden.

Jobapp Phone (app voor Android en los (werf))

Van Jobapp Phone zijn er momenteel 2 versies beschikbaar. Er is de versie ‘monteur’ waarbij elke buitenmedewerker individueel via jobregistratie zijn eigen prestatie (uren) realtime op een project boekt. Daarnaast is er ook de versie ‘ploegchef’. Met deze versie kan de verantwoordelijke voor een team de prestatie (uren) van de mensen waarvoor hij op dat moment verantwoordelijk is realtime registreren. De op de smartphone geregistreerde prestaties worden automatisch doorgeboekt naar Admin2Win (controlescherm) in functie van de nacalculatie.

Mobiele barcodescanner (magazijn)

Van op de werkvloer of in het magazijn kunnen de werknemers in het atelier zelf ook op een eenvoudige manier ook het materiaalverbruik per verschillende opdracht of project registreren. Dit kan via de jobterminals met touchscreen (zie hierboven) of via een uiterst geschikte draagbare mobiele scanner, de Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer.

Naast de toepassing kan de Workabout Pro ook gebruikt worden voor het tellen van de voorraad of tussentijdse stockopname. De correcties worden real-time in het systeem aangepast.


Psion Workabout    

De Zebra Psion Workabout Pro 4 is onontbeerlijk in een modern stock-of voorraadbeheer. Deze robuuste mobiele barcodescanner kan in het voorraadprogramma gebruikt worden voor een tussentijdse stockopname, de stocktelling op het einde van het jaar (inventaris) en het voorbereiden van een bestelvoorstel vanuit het magazijn voor het aanvullen van de voorraad.

Infokiosk (atelier / werf)

Een infokiosk in het atelier fungeert als communicatiemiddel tussen bureel en atelier of werf. Het displayen van de planning in het atelier of het tonen van de reeds eerder geregistreerde informatie op een project is een voorbeeld.

Op een infokiosk kan het ook mogelijk gemaakt worden om opdrachten vanuit de werkplaats klaar te melden of kan er een effectieve uitwisseling van gegevens gebeuren tussen atelier/werf en bureel. Zo kan bijvoorbeeld of een tekening of plan of foto met meer gedetailleerde technische informatie in het atelier ter beschikking gesteld worden. Vanuit het atelier kunnen er ook documenten aan het project toegevoegd worden. Zo kunnen bijvb. een Exceldocument met meetresultaten of een int het atelier genomen foto naar de backoffice teruggestuurd worden.

Tijdsregistratie / Time2Win

Elke dag, 5 minuten per persoon, maal 200 werkdagen, … Time2Win is software voor tijdsregistratie die zowel afzonderlijk als geïntegreerd met Admin2Win Businesssoftware kan gebruikt worden.

Het systeem berekent de effectieve werktijd van uw werknemers. Overuren, verlofdagen, feestdagen, inhaalrust en ziekte kunnen perfect in het systeem voor tijdsregistratie bijgehouden worden.

Bij het begin en op het einde van een werkdag melden de personeelsleden zich aan bij een elektronische prikklok of tijdsregistratieklok. De registratie van aankomst en vertrek gebeurt door middel van een badge of key.

Vanuit deze eenvoudige registratie is het systeem in staat om de effectieve gewerkte tijd te berekenen. Aangevuld met een beheer voor verlofdagen, feestdagen, inhaalrust en ziekte vormt dit een eenvoudig maar compleet systeem voor tijdsregistratie. Per werknemer en per periode vraagt u een overzicht op.

 

Graag meer info? Neem Vrijblijvend contact met ons op via dit contactformulier!