Een implementatie van een pakket als Admin2Win kan maar geslaagd genoemd worden als het systeem ook voorziet in  overzichtelijke rapportering ten behoeve van het management.

Rapportering en Dashboard

Standaard zitten in het systeem heel wat overzichten die ofwel op papier of naar Excel kunnen geëxporteerd worden. Zo kan men alle basisrapportering zoals bijvoorbeeld een voorraadlijst of stock op datum trekken, heeft men een mooi overzicht van de nacalculaties per project of kan men de WIP (work in Progress) eenvoudig exporteren naar Excel. Ook  periodische omzetcijfers per klant en productgroep, aankopen per leverancier en per productgroep vormen geen probleem. Meer algemene rapporten zoals overzicht uren per persoon toegewezen aan projecten of uren per bewerking behoren ook tot de standaard.

Of op maat?

In de praktijk  maken wij ook veel specifieke rapportering op maat voor onze klanten. Dit gaat dan van het eenvoudig programmeren van een bijkomende functie in het systeem die een export van bepaalde data naar Excel genereert of het voorbereiden van een query in Excel op de database van het systeem waar de klanten dan via draaitabellen verder op werken. Meer gesofistikeerde systemen zoals een overzichtelijk grafisch dashboard aangestuurd via webservices of eventueel via een export naar een BI (Business Intelligence) tool zoals Qlikview en andere.

Export naar QlikSense / Qlikview (BI-Tool)

Admin2Win een export van data ontwikkeld voor Qlik Sense Desktop. Qlik Sense Desktop is een krachtige visualisatietool waarmee op een snelle en eenvoudige manier BI-rapporten en dashboards kunnen aangemaakt worden (link). Samen met de data-export is er ook reeds een basisdashboard ontwikkeld met een aantal mooie overzichten/grafieken reeds standaard aan boord:

  • Offertes /orders / leveringen / facturen (cumul/maand)
  • Bestelling / ontvangst / factuurcontrole (cumul/maand)
  • Vergelijk aankopen t.o.v. omzet
  • Resultaat projecten algemeen overzicht
  • Omzet/marge per projecttype

Deze rapporten geven reeds een mooi zicht op de actuele cijfers en hun evolutie. De tool is zeer intuïtief waardoor je als gebruiker gemakkelijk zelf selecties, filters, periodes, … kunt instellen en eenvoudig kunt vergelijken met de 5 voorgaande jaren.
Qlik Sense Desktop zelf is een gratis tool. Voor de ‘data-export’ en het basisdashboard wordt een bepaalde fee gerekend. Zaakvoerders die het wensen kunnen dit basisdashboard verder op maat (laten) ontwikkelen naar eigen behoefte. Vanzelfsprekend kunnen onze projectleiders hierbij helpen.

Wenst u meer info?
Neem dan snel contact met ons op via
onderstaand invulformulier, alvast Bedankt!